۲۴ آذر ۱۳۸۸

بیست و یک - پاییز از همیشه
پاییز از همیشه فصل عاشقی هاست.
قصه ی دنباله ی بخار است از پی دود سیگار، از خش خشِ برگ ها -زیر پاهای ات که می روی. داستانِ شیشه ی بخار گرفته است تا آن سوی بارانی – سد ترین ِ مرز ها.
پاییز همیشه همه ی بهانه هاست برای یک فصل؛ برای عاشقی ها، عشق بازی ها.


به دعوت "پاریس جشن بی کران"

۵ نظر:

دونقطه گفت...

به هر حال عادت داشتم بگویم پاییز مردنی من ، آبانش قشنگ بود

حالا دیگر با یک لختی نهفته که احساس می کنم ، گفتن این یک یاوه ی دوست داشتنیم هم ،
برایم آسان نیستوقت زیادی نداری

مگس پیر گفت...

آخ

ش. گفت...

چه گه خوری آ...

مگس پیر گفت...

چه بیتربیتی تو!
{ به ش.}

nixie گفت...

پاییز که فصل تنهاییه برادر من ! اون زمستونه که فصل عشقه