۲۷ اسفند ۱۳۸۸

بیست و هشت - تنهایی


تنهایی آن لحظه ای ست که اسم آدم ها را در گوشی ات بالا پایین می کنی، از الف تا ی، و هیچ کس نیست، که چیزی را که نمی دانی چیست به او بگویی. تنهایی آن لحظه ای ست که ساعت شش و ده دقیقه ی عصر است و آسمان ابری ست و پنجره ی اتاقت باز است و بغض داری، بیرون را نگاه می کنی، به بیرون و بیرون رفتن و آدم های بیرون فکر می کنی، و بغض می کنی. تنهایی آن لحظه ای ست که در جشن تولدت، همه ی آدم های تنهای دیگر، همه ی دوستانت، دور تو هستند، و یک لحظه ی دیر یاب کوچک، دل ات، نمی دانی چرا ولی، می گیرد. تنهایی آن لحظه ای ست که دل ات می خواهد دیگر هیچ کس را نبینی، حال ات از همه به هم می خورد، و همه، همان لحظه، همه جا، کنار تو اند. تنهایی آن لحظه ای ست که از ته دل بگویی، بگوبب و باور کنی، موجودی اجتماعی نیستی -آدم موجودی اجتماعی نیست.

کم کم، تنهایی، هر لحظه است. هر لحظه ای که به خودت فکر می کنی، تنهایی ست.

و بیهوده ترین کار است، برخاستن به جنگ با تنهایی، "به تر آن است که برخیزم، رنگ را بردارم، روی تنهایی خود نقشه ی مرغی بکشم"*

نمی شود، تنهایی را اگر خیلی بشود کاری کرد، نقشه ای ست که روی اش بکِشی، نمی توانی این قدر راحت آن رابکُشی. همیشه تنها. همیشه تنها. آدم، همیشه از درون تنهاست. هر چه هم پُر باشد از بیرون. "من پر از بال و پر ام، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوس ام، من پر از نور ام و شن، و پر از دار و درخت، پر ام از راه، از پل، از رود، از موج، پر ام از سایه ی برگی در آب، چه درونم تنها ست."**

ولی می شود به آن عادت کرد. شاید باید به آن عادت کرد -ایمان آورد. یک بار هم باید از عادت بنویسم، و این که این عادت با روز مره گی فرق دارد، عادت کردن برای چیز هایی ست که نمی شود عوض شان کرد. و وقتی هست که آدم خودش را وسط همه ی چیز ها و در حال دست و پا زدن برای هیچ چیز می بیند "و این من ام، زنی تنها در آستانه ی فصلی سرد"***. و عادت، "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"****

و عشق، تنها عشق، تنهایی را می کشد.

پ. ن. اکنون، عقیده راسخ من در زنده گی بر این است که تنهایی، نه تنها کم یاب و نه پدیده ای عجیب، که واقعیت اجتناب ناپذیر زنده گی انسان است. "توماس وولف"

* و ** سهراب سپهری

*** و **** فروغ فرخ زاد

۴ نظر:

مگس پیر گفت...

Loneliness / Got a mind of its own / The more people around / The more you feel alone

مگس پیر گفت...

- باب ديلن / مارچين' تو دِ سيتی.

دونقطه گفت...

..

Universal Emptiness گفت...

من چطوری میتونم به این پست 1000 امتیاز بدم ؟