۱ فروردین ۱۳۸۹

بیست و نه - هشتاد و نه
من با نوروز مشکلی ندارم. با هفت سین مشکلی ندارم. زنده گی ام اصلن بهانه –بهانه ساختن است برای خوش بودن، نوروز و هفت سین هم بهانه است، بهانه های کوچک شاید، تکراری شاید.

ولی امسال، نمی دانم، یک فروردین اش هم ابری بود حتا، نوروزش آن قدر هم بوی نوروز نمی داد. ساعت هفت بعد از ظهر یک فروردین است، بغض دارم، دل ام به سیاق عصر جمعه ها گرفته، چای دارچین هم مزه ی دی روزی اش را می دهد. ام سال نوروز ریده.


۴ نظر:

ميـــن گفت...

آرره ...

دونقطه گفت...

امسال نوروز نریند چه کار کند ؟

به یاد بهار پیش ، یادمان نرود جای شکرش باقی است...

ash گفت...

درد هامان فرق دارد درمان ولی یکیست
صد سال سیاه برنگردی ای سال...

سهيل گفت...

اصلا بوي عيد نيومد!!!