۱۶ تیر ۱۳۸۹

سی و سه - سفر‌نوشت - یکآدم‌های آن‌ور خط مترو، که می‌روند به دورترین مسیر ممکن از تو، دقیفن با اختلاف صد‌و‌هشتاد درجه، دور‌ترین آدم‌های دنیا اند که در مورد نگاه‌های ما و آن‌ها کتاب‌ها می‌توان نوشت.

۴ نظر:

قشقيزوفرنيك گفت...

... ولی نه !
کسی که درست کنارت ایستاده،تقریبن با اختلاف سیصد و شصت درجه، دورترین آدم دنیاست.... حتا اگه در موردش هیچی نتوان نوشت !

خاموش گفت...

اون ور خیابون، اون ور مترو... نگاه ها بسیار پر معنی هستند،آری کتاب ها می توان نوشت!

دونقطه گفت...

گووووووز...

ناشناس گفت...

like