۴ مرداد ۱۳۸۹

سی و چهار - خفه‌خون
مُردم عزیزم، مُردم.

تو بُکُش.

۲ نظر:

دونقطه گفت...

خیلی خیلی ناخالص

Sepid گفت...

بیا، می کشمت!!