۲۹ مرداد ۱۳۸۹

سی‌و‌شش - سفرنوشت - دوتک‌‌سرفههای خشک ِ فردای سیگار کشیدن ِ کون به کون، تکسرفه نیست؛ نشانه است.

هیچ نظری موجود نیست: